Ministerstwo Tekstu

Tytuł najlepsi 2021 Oferteo -Ministerstwo Tekstu copywriter

Polityka prywatności zgodna z RODO

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem strony jest: Ministerstwo Tekstu Bogna Maciejewska-Kasiorek, NIP: 9532773776, REGON: 385188726.

• Ochronę danych normują obowiązujące przepisy prawa. Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.

• Administrator w pełni respektuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo gromadzonych danych. Świadczy o tym m.in. SSL – certyfikat gwarantujący poufność danych, które wysyłane są drogą elektroniczną.

• Dane osobowe, które Użytkownik podaje w formularzu kontaktowym bądź w treści korespondencji mailowej to informacje poufne. Nie są udostępniane osobom nieupoważnionym ani publikowane. Dane takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, adres mailowy, numer telefonu, NIP, REGON, itp. są niezbędne w celu podpisania umowy współpracy lub wygenerowania faktury.

Administrowanie danych

• Po wyrażeniu zgody Użytkownika Ministerstwo Tekstu Bogna Maciejewska-Kasiorek jest administratorem danych Użytkownika strony www.ministerstwotekstu.pl

• Użytkownik ma prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych
– zażądania usunięcia swoich danych osobowych
– zażądania korekty swoich danych osobowych
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych przekazanych Administratorowi,
– cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora
– zażądania przeniesienia danych osobowych.

Użytkownik dobrowolnie przekazuje stosowne dane osobowe Administratorowi. Nie mniej jednak podanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu mailowego, telefonicznego, nawiązania współpracy lub podjęcia współpracy jest obligatoryjne.

• W celu kontaktu z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: hello@ministerstwotekstu.pl

• Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zakończeniu współpracy bądź rozwiązaniu umowy, gdy:
– rozpoczęło się lub trwa dochodzenie ewentualnych roszczeń na drodze sądowej
– w ramach krajowych, unijnych lub międzynarodowych regulacji prawnych Administrator ma obowiązek retencji danych.

• Administrator może udostępnić dane Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki Cookies

• Witryna www.ministerstwotekstu.pl używa plików cookies. To dane informatyczne, pliki tekstowe. Odwiedzając stronę www po raz pierwszy, otrzymujesz komunikat dotyczących wykorzystywania przez witrynę plików cookies. Akceptacja komunikatu przez Użytkownika jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na używanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności strony www.

• Informacje pozyskiwane poprzez pliki cookies dotyczą:
– adresu IP
– systemu operacyjnego
– typu przeglądarki
– dostawcy usług internetowych
– języka
– lokalizacji
– czasu
– daty.

• Pliki cookies dostarczają również informacje przekazywane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

• Pliki cookies przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika.

• Pliki cookies ułatwiają korzystanie z witryny.

• Z plików cookies korzysta się w celu:

– efektywnego funkcjonowania witryny
– zapewnienia jak najlepszej nawigacji w obrębie witryny
– dostosowania zawartości witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika (pliki cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika, dzięki czemu mogą odpowiednio wyświetlić stronę www zgodną z jego potrzebami)
– sporządzania statystyk przy pomocy narzędzi analitycznych (do monitorowania informacji na temat i rejestrowania zachowania Użytkowników na stronie internetowej służy narzędzie Google Analitycs).

• Strona www.ministerstwotekstu.pl stosuje poniższe rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” – pozwalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach strony www
– służące do zapewnienia bezpieczeństwa
– „wydajnościowe” – dające możliwość zbierania informacji o sposobie korzystania z witryny
– „funkcjonalne” – umożliwiają „zapamiętanie” pewnych ustawień wybranych przez Użytkownika witryny.

• Użytkownik może wyłączyć bądź przywrócić opcję gromadzenia plików cookies, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

• Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies znajdują się w sekcji „Pomoc” menu przeglądarki internetowej.